Nội Địa
0964.51.51.51
0873.087.087
Quốc Tế
0926.51.51.51 
0873.087.087
Vé Máy Bay
0964.51.51.51
0873.087.087
Thuê Xe
0914.18.51.51
0873.087.087